Nyírő József

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /USER/pipaszovetseg/www.benkedesign.hu/includes/theme.inc on line 497.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /USER/pipaszovetseg/www.benkedesign.hu/includes/theme.inc on line 502.

Amit tudnunk kell Nyirő Józsefről

Emlékezés a székely írófejedelemre születésnapján
2013. július 28. 15:54

Ifj. Tompó László - Hunhír.info
Alighanem az igazi nagyság jele, ha valakitől még holtában is félnek, sőt rettegnek, ha gondolatai örökkévalóságba szenderülése után évtizedekkel is hatnak, mint Nyirő Józseféi, melyek viszont a huszadik századi magyar irodalom (erdélyi) értékmérő klasszikusai közül Tamási Áronéihoz képest viszonylag kevésbé ismertek. Mi az, amit alapvetően tudnunk kell életéről, műveiről? Ezúttal e kérdésre válaszolunk ezúttal.

Szőke István Atilla: Hajtóvadászat a XXI. Században

Nyirő József emlékére

Keresték kocsiban, lezárt koporsóban.
vizslatták urnában s kérdezgették, hol van?
Firtattak utazót morcos, mérges szemmel,
ruhát tapogattak konok kárörömmel.

Ki volt Nyirő József?

Így ír a családfájáról...

"Nyirő József levele az Országos Levéltárnak 1944. márc.8.

A tisztelettel mellékelt és eredeti okmányokkal bizonyított "Származási Táblázat" szerint egyenes és törvényes leszármazottja vagyok annak a Nyirő Mihálynak, aki az Országos Levéltárban őrzött "Lustrakönyvek" tanulsága szerint Csíkszentgyörgyön lustráltatott, és szerepel az 1701. évi, mind az 1702. évi összeírásban.

Ezen kívül a csikszentgyörgyi Nyirő család tagjai még a következő lustrákban szerepelnek:

Az 1685.évi csikszentgyörgyi összeírásban Nyirő Márton, aki "odajárt jámborul", vagyis háborúban is részt vett.
Az 1681. január 10.-i csíkszentgyörgyi összeírásban Nyirő Márton.
Az 1643.-i szintén csíkszentgyörgyi összeírásban Nyirő Mihály fia Márton és János, Nyirő Pál nőtlen.

Tudtommal és a hagyomány szerint is egy és ugyanazon család tagjairól van szó, mert más Nyirő családról Csíkszentgyörgyön nincs említés sehol. Jellemző egyébként a családra vonatkozó köztudatra, hogy Csíkszentgyörgyön a Fisák nevű patak menti részt a ma is "Nyirők utcájának"-nak nevezik, bár csak egyetlen Nyirő család lakik ezen a részen. (újabb hírek szerint már többen vannak) A névadás tehát ennek a területnek ősi birtoklására vezethető vissza.

Szőke István Atilla: Nyirő József örök útja

A SZÉKELY APOSTOSTOL HAZATÉR

Mikoron a földre szállott,
az égen zöld csillag fénylett.
Kopjafáknak árnyékában
daloltak a boldog vének.

Nyirő József: Hazug István

Egy sebzett kant nyomásztunk az öreg Hazug Istvánnal egész áldott délután. Sok mocsok helyet, szakadékot, száraz patakfeneket, bozótos sűrűséget összemásztunk utána, de csak estefelé kaptuk lövésre a vágott völgyében, fenn a havas fejében. Fáradtan, lihegve, szuszogva kapom a puskát, de az öreg István megrántja a karomat:

Székely viccek

A nap székely vicce

A székely felesége hazamegy és csípőre tett kézzel mondja:
Hallod-e te azt beszélik a faluba, hogy a Marcsa meg te összejöttél!
A székely ember feleli: Az ő Dolga!
Folytatja az asszony: Hanem azt is beszélik, hogy terhes ám!
A székely ember feleli: Az az én dolgom!
Hanem hékám, ha ez így van akkor fogom a macskát és elhagylak, és elválok tőled!
A székely ember:Rendben, a macskát tedd le aztán a többi meg a te dolgod!

Program futár: még több vicc:

Tartalom átvétel